Hledáme pejskům nový domov

Hledáme pejskům nový domov

Jsme psím útulkem a záchytnými kotci při Městské policii Prachatice.


Tyto stránky vznikly na pomoc pejskům umístěných v záchytných kotcích města Prachatice. Všichni zde čekají na původní páníčky nebo na nový a lepší domov, než měli doposud.

Psi jsou odchytáváni pouze v Prachaticích!

Najdete nás za městem směrem na Český Krumluv, po pravé straně za lomem kamene. Návštěvu je nutné si domluvit na telefonu: +420 608 174 082 (paní Milada Havelková) nebo na kontaktu Městské policie Prachatice (388 311 033).

Kotce existují přibližně od roku 1980, kdy byly pouze dva a to u prachatických kasáren.

Časem byly přesunuty do areálu technických služeb a kapacita rozšířena na pět kotců. Koncem července 2008 byly kotce opět přemístěny, ale pouze o cca 50 metrů na vyšší místo kvůli dešti a sněhu, který často velice zhoršoval možnost práce.

V prosinci téhož roku byl přistaven další blok s kotci a skladištěm na krmení, deky a pomocný materiál.

K dalšímu rozšíření areálu došlo v roce 2015, kdy byl počet kotců zvýšen na konečných 9. Všechny jsou vybaveny pohodlnými boudami pro pejsky.

Poslední stavební úpravy byly provedeny v roce 2016, kdy byly kotce přeskupeny do současného uspořádání. Prostor mezi kotci byl zastřešen pro pohodlnější péči o obyvatele útulku.

V roce 2019 byl status záchytných kotců změněn na psí útulek.