Měsíc: Prosinec 2021

Měsíc: Prosinec 2021

Děkujeme
18. 12. 2021 Aktuality, Nezařazené Jindra

Rádi bychom poděkovali firmě CPP Praha za peněžitý dar na chod našeho útulku. Moc si toho vážíme. Zároveň děkujeme obchodu rodiny Karabášových za zorganizování sbírky pro náš útulek a rovněž všem lidem, kteří do ní přispěli. A v neposlední řadě bychom chtěli poděkovat paní MUDr. Ivě Diepoldové, Ivě Cinádrové, rodině Osvaldových, Evě Poštové, paní Kováříkové z Koryta

Read More
Poděkování
13. 12. 2021 Aktuality, Nezařazené Jindra

Moc děkujeme Janě Prenerové a Petrovi Fuxovi z Prachatic za krmení pro naše pejsky.

Read More
Děkujeme
5. 12. 2021 Aktuality, Nezařazené Jindra

Manželům Pintrovým ze Lhenic moc děkujeme za potřebnosti pro naše hafíky.

Read More